Ερωτηματολόγιο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, αρχικά επιλέξτε το LOCATION και στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό ΧΧΧΧ στο πεδίο CODE NBG, που λάβατε στο σχετικό email για τη συγκεκριμένη έρευνα.
Στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα και συμπληρώστε τις ερωτήσεις, όπως αυτές θα εμφανίζονται με τις επεξηγήσεις / οδηγίες ανά ερώτηση.
Ο μέσος χρόνος που θα χρειαστείτε είναι 7’.
Οι απαντήσεις σας μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, οπότε και για την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας της χρήσης σας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας κοινοποιηθούν.