Η ADAPTERA είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης των μεγαλύτερων οργανισμών στην Ελλάδα, για παροχή λύσεων Total Visibility ως βάση για την εξασφάλιση & βελτιστοποίηση της απόδοσης, την μείωση κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση ασφάλειας των κρίσιμων ψηφιακών τους υπηρεσιών.

Στo πλαίσιo της συνεχούς ανάπτυξης του portfolio λύσεων μας και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας μας με την ZABBIX, της οποίας πλέον η ADAPTERA αποτελεί Certified Partner.

Ως Certified Partner η ADAPTERA διαθέτει πλέον πιστοποιημένους μηχανικούς και επίσημη εξουσιοδότηση από την ZABBIX, για την παροχή σχετικών υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης.

Είμαστε στην διάθεση σας και θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε αναφορικά με την βελτιστοποίηση του τρόπου παρακολούθησης των υποδομών και εφαρμογών σας.

Certificate of Partnership