Η ADAPTERA υπέγραψε επίσημη συνεργασία για την Ελλάδα και την Κύπρο με την CYBERX, παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο του IoT/OT Security.

Η ADAPTERA διαθέτει ισχυρή εξειδίκευση και εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενίσχυσης της δικτυακής ασφάλειας βασισμένων σε προηγμένες τεχνολογίες network visibility καθώς και στη πλήρη ενσωμάτωση τους στις πλατφόρμες ΝΟC/SOC που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας.

Η συνεργασία μας με την CYBERX εξασφαλίζει τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις δικτυακής ασφάλειας κρίσιμων υποδομών ενέργειας, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών κτλ.

 Η τεχνολογική πρωτοπορία της CYBERX επιβεβαιώθηκε με εμφατικό τρόπο από την πρόσφατη εξαγορά της από την Microsoft, η οποία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της τελευταίας για την παροχή απλοποιημένου και ενοποιημένου ΙΤ/industrial ΟΤ security governance μέσω του Azure.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε αναλυτικά το βέλτιστο τρόπο ενίσχυσης της δικτυακής ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών σας με αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων total visibility.