Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η αυξανόμενη σφοδρότητα και συχνότητα των εξειδικευμένων κυβερνοεπιθέσεων σε λειτουργίες  και εγκαταστάσεις κρίσιμων υποδομών μέσω των ΙΤ & ΟΤ δικτύων, αποτελεί έκκληση για δράση προς τις διοικήσεις των συγκεκριμένων οργανισμών να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να ενισχύουν συνεχώς τα αντίμετρα για αυτές τις επιθέσεις.

Η θωράκιση όλων των ΙΤ / ΟΤ συσκευών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής κυβερνοασφαλείας για τους δικτυακούς πόρους, διασφαλίζοντας όχι μόνο την αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησής σας αλλά και την φυσική ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της. Κάθε παράλειψη ή παράβλεψη συμμόρφωσης με την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Κοινοτική οδηγία NIS (που πλέον έχει ήδη ενταχθεί στην Ελληνική νομοθεσία), μπορεί να επιφέρει σημαντικές ποινές και πρόστιμα στους εμπλεκόμενους οργανισμούς και εταιρίες.

Αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη η ADAPTERA ήδη από το 2020 συνεργάζεται με τη CYBERX,  παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις ΙοΤ / ΟΤ Κυβερνοασφαλείας, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στην MICROSOFT παρέχοντας το προϊόν Azure Defender for IoT – the Microsoft-branded version of CYBERX.

To Defender for IoT διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα που απολάμβαναν οι πελάτες της CYBERX – ευκολία εγκατάστασης, προηγμένα ΙoΤ/ΟΤ behavioral analytics, ευκολία ολοκλήρωσης, Section 52 threat intelligence,  ενώ εισάγει μερικές αξιοσημείωτες βελτιώσεις όπως την ισχυρή ολοκλήρωση με το Azure Sentinel – την cloud-native SIEM/SOAR πλατφόρμα της Microsoft, η οποία κατέχει ηγετική θέση στο  Forrester Wave – καθώς και την δυνατότητα provisioning αισθητήρων & παρακολούθησης  της κατάστασής τους από το cloud.

Παράλληλα το Defender for IoT θα συνεχίσει να παρέχει:

  • Δυνατότητα επιλογής μοντέλου υλοποίησης: είτε 100% onpremises είτε Azure-based είτε υβριδικό (security monitoring μέσω on-premises console και προώθηση επιλεγμένων alerts σε cloud-based SIEM).
  • Πλήρης υποστήριξη για native 3rdparty SOC εφαρμογών όπως  Splunk, IBM QRadar, ServiceNow κα.
  • Ισχυρές δυνατότητες ICS/SCADA/OT όπως  επιτήρηση κακοήθων ICS εντολών (PLC Stop, PLC programming, PLC firmware updates), illegal function codes, process variables, κ.α.
  • Ευελιξία και συνεχόμενη καινοτομία, με συνεχώς παρεχόμενες βελτιώσεις και updates  threat intelligence.

Η ADAPTERA διαθέτει ισχυρή εξειδίκευση και εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων ενίσχυσης δικτυακής ασφάλειας, βασισμένων σε προηγμένες τεχνολογίες network visibility, με δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης στις πλατφόρμες NoC & SoC που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας.

Η συνεργασία της ADAPTERA  με την MICROSOFT για την προώθηση και υποστήριξη της λύσης Azure Defender for IoT διασφαλίζει την πλέον καινοτόμα και αποτελεσματική λύση κυβερνοασφαλείας για για ΙοΤ και ΟΤ οικοσυστήματα σε οργανισμούς και εταιρίες που λειτουργούν κρίσιμες υποδομές όπως δίκτυα κοινής ωφελείας (ενέργειας, ύδρευσης), πετρελαιοχημικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, μεταφορές κ.α.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τη λύση Defender for IoT και πως συνεισφέρει στη συμμόρφωση με την οδηγία NIS.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τον βέλτιστο τρόπο ενίσχυσης της Κυβερνοασφάλειας των κρίσιμων ΟΤ/ICS δικτύου σας, με αξιοποίηση λύσεων Total Visibility.